Archiv: CANTUS č. 100

CANTUS 1/2014
vyšlo: květen 2014
formát: B5
počet stran: 56


NOTOVÁ PŘÍLOHA

Vivat musica
na slova Jiřího Koláře
Jiří Laburda

Úvodník

2

Úvodník

Osobnosti a soubory

3

Ivana Štíbrová - sbormistryně a pedagožka

7

Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše

10

Alois Motýl

Festivaly

12

Vltava 2014

13

Kálikův podzim

13

Píseň Fest zahájil pěvecký rok v Odrách

Sborová tvorba

14

Josef Seger

Jubileum Cantu

16

Sto čísel časopisu Cantus

19

Přílohy

22

Tribuna „cantorů“

22

Zdeněk Stárek

22

Jiří Kolář

24

Jan Popelka

26

Miloslav Samek

27

Jiří Laburda

Duchovní hudba

28

Renesance – skladba jako výzva

30

Convivium 2014 opět v Želivském klášteře

Moderní sborová tvorba

32

Skladby s netradičními hlasovými postupy pro dětské sbory (1)

Z koncertního života

34

Přehled sborových akcí listopad 2013 - únor 2014

Z graduačních prací studentů

38

Současné pěvecké sbory dětí a mládeže v Opavě

Dětským sborům

41

Děti patří domů

42

Opět zlatá Carmina

42

Severáček v divadlech Horní Lužice

43

Kühnův dětský sbor pokřtil nové profilové CD

44

Boni pueri na souši i na moři

Napsali nám

45

Cancioneta a Chinaski v O2 areně

45

Čtvrtstoletí Gaudia Praha

46

MF adventnej a vianočnej hudby Bratislava již poosmé

47

Žďárský Svatopluk slavil

47

Chorus Ostrava vylovil zlato z Baltu

48

Vánoční Ondráš

48

Koncert napříč generacemi

49

Vokál slavil 50 let

Informatorium

50

Mistrovský kurz pro sbormistry: ChoirMasterClass!

51

Festival sborového umění Jihlava

51

Slezský Trojok

Z obsahu Cantusu

52

OBSAH 1 - 4 / 2013 - ročník XXIV

Informatorium

56

Programové prohlášení Předsednictva HV UČPS


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.