Archiv: CANTUS č. 101

CANTUS 2-3/2014
vyšlo: listopad 2014
formát: B5
počet stran: 80


NOTOVÁ PŘÍLOHA

Vyšla hvězda jasná
Josef Říha

Kyrie eleison
Antonín Tučapský

Úvodník

2

Osobnosti a soubory

3

Alikvot je pro mě stále výzva

7

Výroční cenu UČPS za celoživotní dílo získal Josef Boček

8

Zemřel Antonín Tučapský

9

A. Tučapský očima sbormistrů

10

Za Josefem Říhou

11

Odešel hodný člověk, skvělý muzikant a kantor

12

Zemřel sbormistr Pavel Rusek

14

Jablonecký Janáček a Josef Boček jubilejní

16

Slavkovská Gloria slaví deset let

Festivaly a soutěže

18

Osmá sborová olympiáda v Rize

22

Tibi laus Most 2014

24

Festival sborového umění Jihlava 2014

26

Bohemia Cantat 2014

29

Slezský Trojok 2014

32

Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald

33

Festival Poodří Františka Lýska

34

Noty pro dětské sbory

35

FAPS Svitavy - aplaus vestoje

36

Úspěšné české sbory v Neerpeltu

37

Musica sacra Bratislava 2014

38

Otevřená zahrada Libčice

Sborová tvorba

39

Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše - II.díl: Plody krutých let

42

Šimon Brixi

44

Jaroslav Křička - od pašijí k operetě

Trendy

45

Zpěvomat

Duchovní tvorba

47

Koncerty soudobé duchovní hudby v Brně a Ensemble Opera Diversa

49

Malé ohlédnutí za Sborováním v Šaraticích

51

Jubilejní koncert k odkazu Františka Lýska

Z koncertního života

53

Zahrada písní 2014

54

Hudba Jana Vičara

56

Vzpomínkový koncert k poctě Jana Hanuše a Zdeňka Lukáše

57

Otvírání léta

58

Novák & Novák v Hlaholu

59

Přehled sborových akcí březen 2014 - září 2014

Z graduačních prací studentů

64

Claudio Monteverdi jako průkopník moderní práce s textem I. díl

Dětské sbory

67

Jitro zazářilo na Pražském jaru

69

Kostelecké Kvítkování přineslo radost dospělým i dětem

70

O letošních úspěších hradeckého sboru Boni Pueri

71

Zvoneček ve Walesu zlatý a stříbrný

Napsali nám

72

Historie, současnost a budoucnost Roku české hudby

73

Hudba bez hranic aneb ľ amitié de la musique

74

Sbor z Rokycan potěšil za oceánem

75

Hudba a bankovnictví

76

Tachovský dětský sbor v Kanadě

77

Švýcarské Cantissimo koncertovalo v jižních Čechách

Informatorium

78

Významné úspěchy českých sborů v zahraničních soutěžích

79

Mezinárodní skladatelská soutěž Opava cantat 2015

79

Nové webové stránky Jiřího Koláře

80

Závěry z jednání Předsednictva Unie českých pěveckých sborů

80

Archiv UČPS přestěhován

80

Zemřel Lumír Pivovarský

80

Oprava


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.