Archiv: CANTUS č. 103

CANTUS 1/2015
vyšlo: březen 2015
formát: B5
počet stran: 66


NOTOVÁ PŘÍLOHA

Život zbojnický
upr. Pavel Jurkovič

Osobnosti a soubory

2

Hudba je vesmír

4

Ohlédnutí za odkazem Pavla Jurkoviče

5

Hudební výročí v roce 2015

6

Česká píseň Plzeň oslavila 60. výročí umělecké činnosti

Festivaly a soutěže

8

Jubilejní XV. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby

9

České a slovenské sborové soutěžní festivaly v roce 2015

10

XXIV. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena

Sborová tvorba

12

Jan Antonín Koželuh

15

Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše

18

Rok Jana Hanuše – přehled koncertů a akcí

Trendy

20

Notační software a jeho možnosti II.

Duchovní tvorba

24

Renesanční lamentace

26

Evropský festival duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“ již podevatenácté

28

Festival duchovní hudby sv. Cecílie 2014

29

Obnovená premiéra Trautzlova Saula

Moderní sborová tvorba

30

Skladby s netradičními hlasovými postupy pro dětské sbory (2)

32

Závěrečný sborový koncert jubilejního 25. ročníku festivalu Dny soudobé hudby 2014

Z graduačních prací studentů

35

Sborová tvorba Jana Bernátka

Z koncertního života

38

Vydařená premiéra moderní mše

40

Světová premiéra fragmentu poslední kantáty Zdeňka Lukáše Celý svět zpívá

41

Mimořádný koncert Kühnova dětského sboru

42

Adventní zastavení

42

Vánoční koncert poberounských pěveckých souborů v Černošicích

43

POCTA JAKUBU JANU RYBOVI - výzva Společnosti Jakuba Jana Ryby

44

Andělský začátek roku Jana Hanuše

44

Z koncertního života listopad 2014 - leden 2015

Napsali nám

48

Nejúspěšnější rok Carminy

49

17. listopad – naštěstí jsem nezpíval

50

Cesta k absolutnímu vítězství na Opava cantat 2014

53

Festivia Chorus v čase vánočním

54

KOS - krásný zvuk i hudební invence

55

Brusinky úřadující a zpívající

56

Brněnská Mladost s novým dirigentem

57

Libčická zahrada posedmé Otevřená

58

Mužské sbory na vymření?

59

Spirituálový workshop ve Velké Lhotě u Dačic

59

VUS UK a Ceny Paměti národa 2014

Informatorium

60

Přesednictvo Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů zasedalo

61

Nový informační systém UČPS

61

Vzpomínka na profesora Romana Makaria

62

Závěry z jednání Hlavního výboru UČPS 7. března 2015 v Pardubicích

63

Cantus 2014 • ročník XXV • OBSAH


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.