Archiv: CANTUS č. 104

CANTUS 2/2015
vyšlo: srpen 2015
formát: B5
počet stran: 64


NOTOVÁ PŘÍLOHA

V hornom koncu svíťá
moravská lidová
úpr. Jiří Pospíšil

Osobnosti a soubory

3

Zakotvil jsem tu - rozhovor s Jurijem Galatenkem

5

Mužský pěvecký sbor Vítkovice má 115 let

7

Puellae et pueri – 10 let

9

Chorus Angelus jubilující - Tři desetiletí dětského sborového zpěvu v Poberouní

10

Beseda žije a zpívá

11

Cantica Bohemica slaví 15 let

12

Český chlapecký sbor Boni pueri Sborem EU

Festivaly a koncerty

13

Zahrada písní podesáté

17

Harantovské slavnosti historického zpěvu 2015

18

Mistr Jan Hus – Musica coniuncta omnia

19

Hudba v nás – cyklus koncertů k Roku české hudby

20

Slavnostní provedení obnovené premiéry Schmalfusovy mše

21

Evropský festival duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“ podevatenácté

23

Slavnostní koncert k 70. výročí vzniku Pražského smíšeného sboru

25

Naše sbory úspěšné na Slovakia Cantat 2015

26

Sborový festival trochu jinak

28

Úspěch Bezděkových skladeb

29

Rolničkové svátky písní

30

Europa Cantat Pécs 2015

Sborová tvorba

31

Leopold Koželuh

Trendy

34

Notační software a jeho možnosti III. (a co takhle placený software?)

Duchovní hudba

36

Čtvrtstoletí Collegium Marianum – Týnské školy

37

Světová premiéra Oratoria k Panně Marii Klatovské Pavla Samiece

Z graduačních prací

39

Česká mariánská muzika Adama Michny z Otradovic

Ze života sborů

42

Jubileum Pěveckého sdružení Martinů

43

Bohemiachor poprvé v Ostravě

44

VUS Pardubice uspěl na festivalu v Banské Bystrici

45

Strakoničtí gymnazisté okouzlili Itálii

46

Dostalíkovo sborové jaro 2015

47

Jak jsme zase soutěžily

48

Jihočeské učitelky v Praze

49

Sbor Dobrovan má 150 let

50

Projekt partnerství Be together potřetí a počtvrté

51

Sboreček slaví třicítku

52

Radost v Montreux

53

Jitro na cestách

54

Benefice pro varhany v Brně

54

Kdo je sbormistr?

55

Velkolhotecký koncert při svíčkách

55

Tři postní zastavení

56

Zahrada otevřená posedmé

57

Přijeli, nazkoušeli, zazpívali, aneb Vocalissimo ve Švýcarsku

58

Jedna sezóna končí, další začíná

Informatorium

59

Odešel významný český sbormistr Jindřich Pěnčík

60

Zemřel František Gregor Emmert

61

Zemřela Milena Holečková

61

Z koncertního života: březen – květen 2015

63

Vedení UČPS jednalo

64

Nový referent Sekretariátu

64

Nový člen redakce Cantu


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.