Archiv: CANTUS č. 105

CANTUS 3/2015
vyšlo: říjen 2015
formát: B5
počet stran: 64


NOTOVÁ PŘÍLOHA

In te Domine speravi
Josquin Des Prez

Úvodník

3

Život s Jitrem

Osobnosti a soubory

7

Josquin Des Prez ve středoevropských pramenech

10

Dětský pěvecký sbor ČRo slaví 70 let

11

KOSáci poprvé v opeře

Festivaly a koncerty

12

Festival Svátky písní Olomouc 2015

17

Sborové koncerty Pražského jara 2015

19

Musica Orbis přináší radost z hudby

20

Festival sborového umění Jihlava 2015

21

Festival VLTAVA 2015

22

Jubilejní 45. Zlatá lyra

23

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice ve Wrocławi

24

Foerstrovy Osenice 2015

25

Festival Kampanila v Mikulově

26

Ohlédnutí za Zvonečkem 2015

27

Festa academica 2015

29

Sborové slavnosti Hradec Králové

30

Ocenění pro Jana Vičara

31

Bohemia Cantat 2015

32

Hold pražských pěveckých sborů Janu Hanušovi

35

Dětské školní sbory v Uničově

Sborová tvorba

37

Pavel Vranický

Trendy

39

Internet jako zdroj pro notové materiály

Moderní sborová tvorba

41

Přínos práce v dětském sboru pro osobnostní rozvoj sboristů i sbormistra

44

Hus jako muzikál

Z graduačních prací

46

Texty Václava Fischera ve sborové tvorbě pro děti

Ze života sborů

49

Kühnův dětský sbor – ohlédnutí za sezónou

50

Canto Carso – ohlédnutí za sezónou

51

Česká premiéra pozoruhodné mše Karla Jenkinse

52

Letní tábor Hudební mládeže 2015

53

Be together – Improve of European treasure

55

HUZ – The Croatian Choral Directors Association

Informatorium

58

Historicky první statistická data o sborovém zpěvu v Evropě

59

Z koncertního života červen – srpen 2015

61

Zemřel Jiří Štrunc

61

Zemřel Jaroslav Číhal

62

Jílové uctilo památku Jana Hanuše

63

Mezinárodní skladatelská soutěž Opava cantat 2016

64

Předsednictvo Hlavního výboru UČPS jednalo


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.