Archiv: CANTUS č. 113

CANTUS 3/2017
vyšlo: říjen 2017
formát: B5
počet stran: 64


NOTOVÁ PŘÍLOHA

Kde domov můj
J. K. Tyl, F. Škroup

Festivaly a soutěže

3

Rozhovor s M. Boumou
redakce

5

Memoriál Zdeňka Lukáše
J. Novotný

7

Slavnosti sborového zpěvu
P. Režný

9

FSU Jihlava jubilující
V. Brychová

12

Svátky písní Olomouc 2017
redakce

13

Convivium 2017
M. Valášek

Sborová tvorba

15

Sborová deklamace a frázování
J. Kolář

19

Klement Slavický — 2. část
S. Pecháček

24

Recenze Česká sborová tvorba III/A
L. Stříteská

Téma

27

Rozhovor s R. Michálkem
redakce

33

Kde domov můj?
redakce

Z koncertního života

37

Pocta Petru Ebenovi
J. Kolář

39

Piccolo coro & Piccola orchestra
J. Francová

40

PET(m)use: zpěv a architektura
K. Farag

42

O všech věcech báječných
J. Buchlovská

Osobnosti a soubory

45

S muzikou se stárne pomaleji
M. Lánská

47

Výroční ceny UČPS 2016
redakce

49

ACROSS GENRES
P. Režný

50

Narozeninové koncerty Ondrášku
T. Motýl

52

Zemřela Ivana Loudová
redakce

Z graduačních prací

53

Pražský Hlahol — 6. část
L. Dandová

Napsali nám

57

Collegium Iuvenum v Olomouci
T. Suchý

57

Bohemiachor stále na cestě
V. Fejt, V. Novotný

58

Foerstrovo sdružení v Letohradu
L. Žlábková

60

Úspěch sbor. studia Zvoneček
D. Roubíčková

60

Třikrát stříbro pro Clavis Cordium
E. Šimková

61

Pueri gaudentes v Rusku
Z. Součková

Informatorium

62

Hlavní výbor schválil podobu Sjezdu

62

Nepropásněte XV. Sjezd UČPS

63

Přehled vybraných koncertů


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.