Archiv: CANTUS č. 13

CANTUS 5/1992
vyšlo: prosinec 1992
formát: A5
počet stran: 84


1

Úvodník
Zdeněk Stárek

3

Malé ohlédnutí za XII. Mezinárodním festivalem IFAS Pardubice 1992
Jiří Kolář

4

Zrodila se nová mezinárodní sborová soutěž
Jiří Kolář
Chorus camera

6

Jubileum Josefa Nešvery
Arnošt Onderka

7

Odešel sbormistr
Ve středu 22. 10. zemřel ve věku 82 let prof. Josef Veselka
Zdeněk Stárek

9

Zpívat česky, nebo...?
František Zima

11

Na co stačily jeho síly?
In memoriam Aloise Škarky

12

Cena Karla Hradila

14

Záznam z jednání zástupců sborů v Liberci 17. 9. 1992

15

Zápis z porady PHV 24. 9. 1992

16

Návštěva v Röthenbachu
Jaroslav Chloupek

17

Prázdniny s Jitrem
Hana Černohousová

18

Návštěva u holandských přátel
Jan Závacký

19

Vivat Catalunya, vivat Cantonigrós
Alois Motýl

21

Pěvecký sbor Dvořák Zlín ve sladké Francii
Ivan Mlynář

23

Mezinárodní kontakty Nové České písně

23

70 let trvání sboru
Josef Kostelník
Pěvecké sdružení Kopřivnice

23

Vsetínské děti v Itálii
Alena Fusková

25

70 let Pěveckého sboru severomoravských učitelů v Zábřeze
Karel Schwub

26

První československý amatérský sbor v Izraeli
Markéta Pechová, Jaroslav Šimů
VUS UK v Izraeli

28

130 let mužského sboru Beseda ve Valašském Meziříčí
Jiří Demel

29

Boni pueri zpívají deset roků
Jan Kyselák

29

Zpěvácký sbor Záboj slaví 130. výročí svého založení
Eva Nováková

32

Z činnosti Vokální harmonie
ZUŠ Na Střežině Hradec Králové

33

Bavorská hudební akademie
Ervín Bártek

34

Drobné zprávy
Duchovní hudba u sv. Jakuba v Praze; Jubileum Doubravana; Klimkovický podzim; Pětiletá Canzonetta; Ceny pro skladatele; Janáčkovy Hukvaldy; Bělotínský týden zpěvu; Jitřenka v Německu aj.

39

Zahraniční festivaly

43

Z koncertního života

50

Co Vám možná uniklo z denního tisku

58

Pěvecké sbory na gramofonových deskách

59

Výročí a jubilea

68

Plán sborových akcí 1993

70

Chorus camera 93

71

Festival evropských pěveckých sborů

72

Slezský Trojok


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.