Archiv: CANTUS č. 14

CANTUS 1/1993
vyšlo: únor 1993
formát: A5
počet stran: 64


1

Jaroslav Vrchlický: České písni

2

Úvodník

3

Charta amatérské hudby

5

Claudio Monteverdi
Petr Daněk

5

Význam Monteverdiho ve vývoji evropské hudby
Zdeněk Stárek

6

Zpívat zpaměti či z not?
František Zima

7

80 let pražských učitelek
František Zima

8

Soutěž slovenských sborů
Zdeněk Stárek

9

PhDr. Antonín Tučapský - skladatel a dirigent
Arnošt Onderka

11

Zápis z porady HV 12. 12. 1992
Václav Kumpošt

12

Mortui vivinius
Zdeněk Stárek
nekrology Bohuslav Vítek, Jan Jokl a Jiří Vyskočil

15

Zpívali Komenskému
Jarmila Procházková

15

Z kroniky táborského pěveckého sboru Hlahol
Zdeňka Veselá

15

Liberecký koncert jubilantů

15

Zlato z Malty
Josef Říha

15

Přerovský dětský sbor

16

Setkání v Blansku
Jarmila Procházková

17

Vokální harmonie v druhém pololetí 1992
Libuše Benýšková

18

Linkovy bakovské vánoce
Vladimír Černý

19

Zpívající Libuše
Ludmila Zimovčáková

20

Rolnička
N. Pivoňková, K. Leitnerová

21

Vánoční koncerty sboru Sušil
Stanislav Kropáč

22

Pražské jaro 1993

23

Šumperské dětské sborové dny - Krajina zpěvu 1993

24

Nový Ondrášek

27

Zahraničí

30

Z koncertního života

38

Co Vám možná uniklo z denního tisku

44

Sbory na nahrávkách

46

Sbormistrovský kurs v Pardubicích 1993–1995

47

II. setkání mládežnických pěveckých sborů 93 v Praze
Libor Sládek

50

Letenská vonička 1993

51

Projekt Bohemiachor

53

Nadace Kvítek

55

Programy podpory a ochrany mládeže

58

Co je LIONS CLUB?
Eva Plhoňová


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.