Archiv: CANTUS č. 37

CANTUS 2/1998
vyšlo: květen 1998
formát: A5
počet stran: 60


Vybrali jsme pro vás

1

Kapitoly a studie z hudební estetiky (19)
Jaroslav Zich

3

Stručný slovník duchovní hudby
Jiří Vyskočil

5

Kapitoly z hlasové výchovy (23)
Ivana Štíbrová

7

Česká duchovní hudba 20. století
Petr Eben

Sborová tvorba klasiků

9

Sbory a kantáty Vítězslava Nováka
1. část
Stanislav Pecháček

Zprávy z UČPS

15

Zápis z jednání PHV
13. 2. 1998

16

Zápis z jednání PHV
27. 3. 1998

17

Proč bychom měli zůstat v Europa cantat
Jan Schneider

18

Příspěvky sborů pro Europu cantat

20

Zprávy z Oblastí

Sborové festivaly

21

Zpívající mládež se opět setkala v Praze
Stanislav Pecháček

22

Festivaloví hosté opustili Ústí

22

Rolničkové Svátky písní 1998
Karel Virgler

23

Gymnasia cantant Brno 1998
Jiří Kolář

24

Letenská vonička po čtrnácté
-mac-

Ze zahraničí

25

Hudební komise AGEC zasedala v Praze
Stanislav Pecháček

26

III. Evropský parlament mladých hudebníků
Jana Kozlíková

Dnes vám představujeme

29

Jan Kasal
Stanislav Pecháček
rozhovor se sbormistrem

32

Jaroslav Dostalík
Zlatka Beňová a Pavel Zelenka

Co nového ve skladatelských dílnách

34

Zdeněk Lukáš
Jiří Kolár

37

Soupis sborové tvorby Zdeňka Lukáše

Artama informuje

40

Nymburský mezinárodní hudební festival
Jaroslava Modrochová

40

Kluby sbormistrů

Z denního tisku

41

Z denního tisku

Očima sborového pěvce

45

Beethovenova Missa solemnis
František Zima

Napsali nám

47

Laetitia - Radost v Kašperských Horách
Radko Rajmon

47

Sušické sbory na prahu tisíciletí
Jiří Kolář, Sušice
rozhovor se sbormistrem Josefem Baierlem

49

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy
Jan Schneider

50

Vzpomínka na Jiřího Vyskočila
Julie Jindráková

51

Dětské sbory z Plzeňska soutěžily
Jaroslav Fiala

52

České sbory ve Vatikánu opět zazářily
Václav Brádle

52

Hold A. Tučapskému
bk

53

Čtyřicetiletí slezských učitelek
Vít Kočvara

53

Charmone v Itálii
J. K.

54

Slezd slovanských sborů v Katovicích
Drahoslav Štula

55

Kouzelný týden na ostrově
aneb když vám někdo nabídne návštěvu Sardinie, neváhejte ani minutu!
Vít Gregor

Vzpomínáme

56

Arnošt Onderka
8. 12. 1906–25. 4. 1998
zemřel zakladatel UČPS, čestný člen, neúnavný organizátor

Z koncertního života

57

Z koncertního života


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.