Archiv: CANTUS č. 39

CANTUS 4/1998
vyšlo: listopad 1998
formát: A5
počet stran: 60


Vybrali jsme pro vás

1

Kapitoly a studie z hudební estetiky (21)
Jaroslav Zich

3

Stručný slovník duchovní hudby (25)
Jiří Vyskočil

5

Duchovní hudba v Čechách v 18. a 19. století
Markéta Kubelková

7

Pěveckotechnická cvičení pro soudobou sborovou tvorbu
Petr Ježil

Sborová tvorba klasiků

12

Sbory a kantáty Josefa Suka
Stanislav Pecháček

Zprávy z UČPS

17

Zápis z jednání PHV UČPS

18

Zprávy z oblastí

Sborové festivaly

20

Mladé hlasy na FSU v převaze
Ladislav Fučík

21

8. ročník festivalu Bohemia cantat
Jiří Kolář

Ze zahraničí

23

Ze zahraničí

Co nového ve skladatelských dílnách

26

Petr Eben

Artama informuje

34

Sborové festivaly v roce 1999

34

Nabídkový katalog sborových partitur (I. část)

36

Nová skladba k oslavě Vánoc
Vánoční mše Zdeňka Lukáše

Z denního tisku

37

Z denního tisku

Očima sborového pěvce

43

Skladby Zdeňka Lukáše pro dětské sbory
Petr Ježil
očima sbormistra Jirkovského dětského sboru

Napsali nám

45

Deset let dětského pěveckého sboru Viola
Jaromír Žejdlík

45

Veselská ozvěna
Marcela Jakešová

46

Zpívali jsme v televizi
Miloslav Samek

46

Festivalové putování
J. Kratochvílová

48

Jubilující Uherskohradišťský dětský sbor
Karel Dýnka

49

Luscinia na ostrově
Jan Krejčíř

50

Kantika třicetiletá
Vladimír Gottfried

51

Jičínský Foerster na Slovensku
Miloslav Samek

51

Premiérová nahrávka ve Zlaté Koruně
Marie Sládková

51

Chorea academica koncertovala v Polsku
Ivana Ašenbrenerová

Z koncertního života

53

Z koncertního života

Hudební jubilea

57

Hudební jubilea v roce 1999


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.