Archiv: CANTUS č. 48

CANTUS 1/2001
vyšlo: březen 2001
formát: A5
počet stran: 72


Úvodník

1

Slovo úvodem
Miloslav Samek

Vybrali jsme pro vás

2

Kapitoly a studie z hudební estetiky (30)
Jaroslav Zich

5

Stručný slovník duchovní hudba (34)
Jiří Vyskočil

6

ABC začínajícího sbormistra (9)
Čestmír Stašek

Sborová tvorba klasiků

8

Sbory Otakara Jeremiáše
Stanislav Pecháček

Zprávy z UČPS

14

Zápis z jednání PHV UČPS
Jiří Levý, Marcela Šlechtová

16

Zápis z jednání RK UČPS
11. 11. 2000

16

Zápis z jednání Hudební komise UČPS
Jiří Kolář

20

UČPS - Trocha historie
Zuzana Kumpoštová

Sborové festivaly

21

Setkání sborů v Praze
F. Zumr, J. Jindráková, J. Lev

22

Sbormistrovský soutěž studentů pedagogických fakult ČR
Jiří Kolář

Artama informuje

26

Návrh programu činnosti SSD AHUV

27

III. celostátní soutěž dětských sborů Nový Jičín
26.–28. listopadu 2000
Alois Motýl

Ze zahraničí

28

Setkání pěvců v ostravském Hornickém muzeu
Hana Kunzová

28

Český úspěch na olympiádě

29

Iuventus přivezl stříbro

Napsali nám

31

Předvánoční koncerty sborů UČPS v Praze
Jiří Levý

31

Pražská píšťalka
František Zumr

32

Ještě milá vzpomínka
Zuzana Kumpoštová

32

Vánoční aktivity hradeckého sboru Smetana
Eva Brandejsová

33

Brabenčata, vítejte doma

34

Novoroční benefiční

34

Veteran klub letos oslaví dvacet let svého trvání

39

Vysokoškolský pěvecký sbor slavil úspěchy
Hana Adámková-Heidrová

40

Mužské pěvecké sdružení Haná v Itálii

41

Jak se zpívá v Kopřivnici
Božena Sopuchová

41

DPS Formánek slavil další úspěch
Jiří Kusák

42

První kroky sboru Chorus Egrensis
Libuše Lodrová

43

Severáček vítězí na ostrově Jersey
Milan Uherek

44

Zeptali jsme se manželů Pálkových
Miloslav Samek

46

Na přelomu tisíciletí
Ivan Čámský

46

Moravský komorní sbor (člen UČPS)
Zdeněk Herodes

47

Hlahol zpíval v Dánsku
Zuzana Laitlová

47

Z koncertního života

48

25. výročí založení Komorního ženského sboru DO Vlašim
Jiří Levý

48

Pěvecké sdružení oslavovalo
Ivan Stolařík

49

Pětaosmdesátiletý skladatel Jan Hanuš řekl Právu.
Už chci jenom opravovat starší díla
Jiří Tlučhoř

51

80 let Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ve Znojmě
Eva Štěpánová

51

100 let Mužského pěveckého sboru Vítkovice
Lenka Kocierzová

52

Mnoga ljeta, živijó!
K padesátinám doc. PhDr. Stanislava Pecháčka
Jiří Kolář

54

Náš pan sbormistr
Šárka Prachařová
Jaroslav Ehl

54

K životnímu jubileu sbormistra Jiřího Štrunce
Jaroslav Fiala

Dnes vám představujeme

56

Lubomír Mátl
Zdeněk Herodes

58

Jaroslav Krček
Miloslav Samek

Evropský svátek hudby

62

Slunovrat a svátek hudby
Zuzana Kumpoštová

62

Slunovrat patří muzikantům

Z koncertního života

63

Z koncertního života


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.