Archiv: CANTUS č. 49

CANTUS 2/2001
vyšlo: červen 2001
formát: A5
počet stran: 112


Vybrali jsme pro vás

1

Stručný slovník duchovní hudby (35)
Jiří Vyskočil

3

ABC začínajícího sbormistra (39)
Čestmír Stašek

Sborová tvorba klasiků

7

Karel Boleslav Jirák
Stanislav Pecháček

Vybrali jsme pro vás

11

Kapitoly a studie z hudební estetiky (31)
Jaroslav Zich

Blahopřejeme

19

Lekce pozitivního myšlení
D. Pavlíčková
Josef Kocourek

21

Jaroslav Cyrus
Vladislav Souček

22

Životní jubileum Otakara Hanzelky
H. B.

24

Miroslav Austera
František Zumr

25

Skladatel slavil 70 let
Jiří Laburda
Eduard Douša

Sborová výročí

27

Jindřichohradecký pěvecký sbor Smetana
Josef Bílek

28

Náchodský Hron
Aleš Fetters

30

140 let Pěveckého sboru Antonín Dvořák v Turnově
Alos Habřinský

32

Královédvorský Záboj jubilující
Václav Nýdr

33

MPS Nešvera oslavil 80 let trvání
Bohumír Kolář

34

80. výročí MPS Nešvera v Olomouci
Zdeněk Děrkas

37

40. výročí Štývarova DPS a 15 let ženského KS Camerata
Zdeněk Děrkas

Ze zahraničí

39

Německé sborové dny
3. Dny nové sborové tvorby
Stanislav Pecháček

42

Zprávy z AGEC
Jiří Kolář

Festivaly

45

Českobudějovický sborový festival
Jaroslava Modrochová

46

Festival v Praze na Gymnasiu Jana Keplera
Sylvie Levá
Gymnasia cantant

51

Světový festival dětských sborů v Praze
Hana Virglerová, Karel Virgler

53

Rolničkové Svátky písní 2001
Hana Virglerová

55

Letenská vonička 2001
Jiří Kolář

58

Gymnasia cantant - triumf moravskoslezských sborů
Milan Palacký

Představujeme vám

61

Jarmila Vrchotová-Pátová
Miloslav Samek

67

PhDr. Zdeněk Šesták

Vzpomínáme

72

Norbert Muzikant zasvětil život muzice

73

Stoleté výročí narození Jana Huba
Pavel Hanák
sbormistr MPS Nešvera

74

Za paní Rakušanovou
Zuzana Kumpoštová

Z denního tisku

75

Z denního tisku

Napsali nám

83

DPS Cantus z Přerova se opět chystá na zahraniční turné
Jindřich Vodák

84

Jarní zpívání v Sušici
Jiří Kolář

85

Jitro & Kantiléna
Lukáš Vasilek

87

Nezapomenutelné zážitky
Věra Honcová

88

Sušické sbory v roce 2001
Jiří Kolář

89

Valná hromada polských sborů
S optimismem do dalších let
Josef Wierzgoň

91

Svatobor a Ještěd v Sušici
Jiří Kolář

93

Jubileum
Šárka Prachařová
jubileum Jaroslava Ehla

93

Zamyšlení
Šárka Prachařová

95

Drama s dobrým koncem
Šárka Prachařová

96

Sousedé se našli aneb setkání tří sborů v Bruntále
Leoš Friedl

97

Píseň česká srdce jímá
Zdeněk Pres

Z koncertního života

99

Z koncertního života
František Zumr


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.