Archiv: CANTUS č. 52

CANTUS 1/2002
vyšlo: březen 2002
formát: A5
počet stran: 64


Sborová tvorba klasiků

4

Boleslav Vomáčka
Stanislav Pecháček

Vybrali jsme pro vás

9

ABC začínajícího sbormistra (16)
Čestmír Stašek

10

Sbormistři sbormistrům
Ivana Ašenbrenerová

11

Čeho je v životě člověka potřebí nejvíce
Zedněk Děrkas

12

SSD AHUV informuje
zápis ze schůze výboru
Jiří Kolář

14

Stručný slovník českých sborových dirigentů

14

Dvouletý sbormistrovský kurz

15

5. ročník skladatelské soutěže pro dětské sbory

Sborové festivaly

16

Mezinárodní festival pěveckých sborů Kampanila v Mikulově
Vladimír Polák

17

Mezinárodní studijní cesta do Bulharska

19

Letošní ročník festivalu se opravdu vydařil
říká jeho iniciátor Karel Kostera
Lucie Konečná

20

Festivaly
Miloslav Samek

22

EUROPA CANTAT junior 3
Antonín Kříž

24

Skvělé výkony českých sborů
na jubilejních 15. Pražských dnech sborového zpěvu
Jiří Kolář

25

Setkání mužských sborů
Zdeněk Pres

26

Potlesk pro Karla Kosteru

Blahopřejeme

27

Pěvecké sdružení pražských učitelek
oslaví 90. výročí svého založení
Marcela Dohnalová
rozhovor se zástupkyní dirigenta Hanou Hrdou

29

Padesáté narozeniny sbormistra Zdeňka Vimra
Jaroslav Fiala

31

Šedesátiletý mladík
K životnímu jubileu sbormistra Josefa Baierla
Jiří Kolář, Sušice

Napsali nám

32

Smetana v Terstu
František Zumr

34

Němečtí senioři zpívali v Karlových Varech
Jiří Štrunc

35

Požehnaný Advent sboru Smetana
Gabriel Petluš

36

Světový festival "Children of the World in Harmony" v Praze
Hana Virglerová

37

Bělotínský týden zpěvu
Víte co to je?
Vladimír Polák

38

Ryba a Lickl na společném CD
Jaroslava Vecková

39

Hron slaví stočtyřicátiny
Aleš Fetters

40

Bjarnat Krawc
Aleš Fetters

41

Katowice 2002
Rajmund Hanke

43

Pěvecké sdružení pražských učitelek
na 3. ročníku MSFHR ve Vlachově Březí
Marcela Dohnalová

Hudební jubilea

44

Hudební jubilea v roce 2002
Miloslav Samek

Z koncertního života

46

Z koncertního života
František Zumr


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.