Archiv: CANTUS č. 56

CANTUS 1/2003
vyšlo: březen 2003
formát: A5
počet stran: 72


Sborová tvorba klasiků

5

Alois Hába
Stanislav Pecháček

Vybrali jsme pro vás

9

Jiří Kolář sedmdesátiletý
Miloslav Samek
rozhovor

14

ABC začínajícího sbormistra
Česmír Stašek

16

Zápis ze schůze hudební komise

19

Zápis ze schůze PHV

21

Zápis ze schůze HV

26

10 let přátelské spolupráce v rámci OV 4.2 v Podkrušnohoří
Dušan Goll

28

Chorea academica na jihu Francie
Ivana Ašenbrenerová

29

Jitro zpívá Evropě

30

Svátek sborového zpěvu v kostele sv. Šimona a Judy
Oldřich Duzbaba

31

Zemřel šiřitel sborového umění Pavel Kühn

31

Historie téměř detektivní
Zuzana Kumpoštová
Pražský Hlahol vykraden, historické materiály vč. Smetanových dopisů odcizeny

35

Sborový zpěv a alikvotní tóny
Luděk Zenkl

Sborové festivaly

36

Festivaly, soutěže, setkání

41

VIII. festival mužských pěveckých sborů
Milan Hlubinka

42

Sixth world symposium on choral music
Jan Spisar

43

XXV. festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého
Banská Bystrica 2003

44

Eurotreff 03

48

18. ročník Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických sborů
Vlastislav Novák

49

Opava cantat po sedmé
Kamila Zogatová

50

Havlbrod bude v Liberci
Jan Staněk
Bohemia cantat se přesouvá do Liberce

51

Malí zpěváčci pošesté
Petr Pálka

Blahopřejeme

52

Iuventus dvakrát první
Libor Cupal

53

Šternberští zpěváci zpívali v Evropském parlamentu
Leoš Friedl

Napsali nám

55

Koncert Pěveckého sdružení ostravských učitelek
Zdeněk Děrkas

55

Vánoční koncerty Svatoboru a jeho hostů
Jiří Kolář, Sušice

56

O zpívání slezských učitelek
Michaela Uvírová

57

Oslava sborového zpěvu
J. Pres

57

Koncert PS při ZŠ Pardubice Polabiny
Věra Kořínková

57

Milevský dětský sbor v Irsku
Anděla Maršálková

58

Informace o studiu oboru Sbormistrovství chrámové hudby

59

Prima sezóna
Šárka Prachařová

60

Píseň česká mnohá srdce dosud jímá
Václav Němec

Hudební jubilea

61

140. výročí Pěveckého sboru Prácheň
Božena Saláková

61

140. výročí pěveckého sboru Rastislav Blansko
Iva Kakáčová

63

45. výročí Pěveckého sdružení slezských učitelek
Libuše Kopičková

64

Pražské učitelky oslavily své jubileum
František Zumr

Z koncertního života

65

Z koncertního života
Miloslav Samek


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.