Archiv: CANTUS č. 58

CANTUS 3/2003
vyšlo: září 2003
formát: A5
počet stran: 52


Sborová tvorba klasiků

4

Oldřich Hilmera
Jitka Lísková

Vybrali jsme pro vás

10

Sedmdesátiny Františka Zumra
Miloslav Samek
rozhovor

15

ABC začínajícího sbormistra
Čestmír Stašek

16

Cestou světla
J. K.

17

Ze života slavných

17

IPOS ARTAMA informuje
Jaroslava Modrochová

19

Za Jiřím Pinkasem

19

Za sbormistrem Vlastimilem Nedvědem
Milan Kotouček

20

Boni pueri vydali profilové album

22

Příprava mladých dirigentů vrcholí

23

Historie s otazníky
K 75. výročí úmrtí Leoše Janáčka

24

Důvěruj, ale prověřuj!
Lya Štěchová

Sborové festivaly

26

XXXI. Svátky písní Olomouc
J. K.

27

Festival pěveckých sborů s mezinárodní účastí
Zdeněk Děrkas

28

Grand Prix III. ročníku Mezinárodní soutěže B. Martinů putovala do Dánska
Jiří Kolář

30

Smetanovy Jabkenice
Zdeněk Pres

33

Chor Ondráš Nový Jičín
a IX. Budapesti nemzetközi kórusverseny
Anna Štefková

Blahopřejeme

34

Zpěváci z Bašky v Olomouci stříbrní

34

Chlapecký sbor sklízí úspěchy

Napsali nám

36

Moravští učitelé zpívali v Opavě
Zdeněk Děrkas

37

Slavnostní koncert
Věra Honcová

37

DPS Da Capo
Václava Míková

38

Dopis na Slovensko
Zdeněk Děrkas

39

Koncertování LSPŠ Baška v Čechách
I. Š.

39


Magdalena Holečková

40

CD Korálku
Svatopluk Matějka

41

Letní koncerty sboru Zvoneček
Jan Vančura

42

Jiskřička si splnila své další přání
Eva Kováříková

Hudební jubilea

43

Sto let od vzniku Pěveckého sdružení moravských učitelů
Zdeněk Děrkas

44

Smíšený pěvecký sbor Křížkovský v Opavě 115-ti letý
Hana Kudelová

45

35 let SPS kantika
Vladimír Gottfried

Z koncertního života

47

Z koncertního života
Miloslav Samek


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.