Archiv: CANTUS č. 67

CANTUS 4/2005
vyšlo: prosinec 2005
formát: B5
počet stran: 48


Úvodník

3

Úvodník
Radko Rajmon

Sborová tvorba klasiků

5

VLADIMÍR GAJDOŠ
Lubica Nechalová

Osobnosti a soubory

8

MILAN UHEREK
rozhovor
Vladislav Souček

10

M. Uherek oslaví před vánočními svátky osmdesátku
Jaroslava Macková

11

Jubileum ve sboru i v životě
Stanislav Kuchař

11

Liberecký jubilant
Vladimír Černý

11

Karel Kostera
Stanislav Kuchař

Na pomoc dětským sborům

12

Kánony ve sboru
Petr Ježil

14

Na pomoc sbormistrům dětských sborů
Čestmír Stašek

Sborové festivaly

15

IFAS 2006
Alena Mejstříková

17

In Praga carmina resonant
Jiří Kolář

18

Ohlédnutí za 20. ročníkem festivalu dětských a mládežnických sborů
Vlastislav Novák

19

Zpívající Liberec
Anna Neuwirthová

20

Výborné výkony sborů na festivalu Trnavské zborové dni
Jiří Kolář

21

FSU Jihlava 2006
Alena Daňková

22

Již šestý ročník festivalu romantické hudby proběhl ve Vlachově Březí
Jiří Fuchs

24

Severomoravský festival mužských sborů podeváté
Stanislav Kuchař

24

III. Mezinárodní festival lidových písní a folklórní hudby a tance 06

Vybrali jsme pro vás

25

O alikvotním zpěvu a zvuku pěveckého sboru
Jan Staněk

Napsali nám

26

Svitavský Iuventus v Maďarsku
Přemysl Dvořák

26

PPS Mladost na Slovensku a v jižních Čechách
Milena Kočárková, Fr. Nantl

26

Oslavy 50. narozenin PSOU
Věra Nevímová

27

Canticorum v Dubrovníku
Veronika Masopustová

27

Umělecký zážitek z vystoupení PSSU a pěveckých sborů z Portugalska
Irena Hromadová

28

Radost v Holandsku
Milena Poláčková

28

Úspěch české tvorby na festivalu evropských sborů ve Francii
Helena Kultová

29

Sbor Duha se umístil ve zlatém pásmu
Lenka Russová

29

Pěvecké sdružení Ostrava excelovalo v Jižní Americe
Jiří Kusák

30

Společné slovensko-české koncerty
Milena Kočárková

30

Mikrochor a Už jsme doma
Kamila Fialová

30

Pražské mužské sbory prvně na Žižkovské radnici
František Zumr

30

Jičínský Foerster pokračoval v oslavách 10. výročí svého vzniku
Karel Chutný

31

Primavera zpívala v Řecku
Alena Borková

31

Zlaté vítězství Canticum Novum
Irena a Pavel Burešovi

31

IUVENTUS CANTANS ke 45. výročí založení
Vlastislav Novák

32

Óda na Smetanův sál Gymnázia v Sušici
Josef Baierl

32

Třinečtí pěvci ve Španělsku
-ar-

Z koncertního života

33

Skvělá oslava 30. výročí založení Foerstrova komorního pěveckého sdružení
Jiří Kolář

34

15 let Pueri gaudentes
Jiří Kolář

36

Jan Hanuš: In memoriam
Jan Popelka

37

Jirkov a Miroslav Raichl
Marta Palkosková

38

Koncert k výročí republiky
Josef Kapl

39

Koncert dětských a studentských sborů
Gabriela Levá

Informatorium

41

Zprávy o činnosti v roce 2005

41

Předplatné časopisu na rok 2006

41

České sbory
Sekretariát Unie

42

Návod na obsluhu elektronické Zprávy o činnosti
-cs-

43

Nový portál mluví česky, anglicky a německy
Jan Popelka

Napsali nám

44

Oblastní výbor Moravskoslezský kraj svým sborům
Zdeněk Děrkas

Informatorium

44

Ze Zahraničí - technika sborového zpěvu
Silke Klein

44

V Plzni se otevírá obor sbormistrovství
Zdeněk Vimr

45

Vybrané závěry z jednání Hlavního výboru dne 10. 9. 2005

45

Vybrané závěry z jednání Předsednictva Hlavního výboru dne 24. 10. 2005

45

Nezapomněli jste na hlášení provedených skladeb?
František Zumr

Výročí

46

Výročí sborů v roce 2006

46

Hudební výročí v roce 2005
Miloslav Samek


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.