Archiv: CANTUS č. 74

CANTUS 3/2007
vyšlo: říjen 2007
formát: B5
počet stran: 60


Předzpěv

3

Předzpěv ministra kultury
Václav Jehlička

Osobnosti a soubory

5

Útočiště v království nicoty
rozhovor se skladatelem Ivanem Kurzem
Helena Staňková

10

Vzpomínky na Zdeňka Lukáše
Zdeněk Vimr

12

S Bohuslavem Martinů na táčkách u Zouharů
Věra Lejsková

14

Sto let libereckého Ještědu
Vladimír Černý

15

Osmdesátiny Vladimíra Černého
B. S.

Česká sborová tvorba

16

Petr Eben - Sbory s duchovní temarikou
Stanislav Pecháček

Dětským sborům

20

Památník Lidice a dětské sbory
Jaroslava Macková

20

České sbory v Cantonigros
Jaroslava Macková

21

Blahopřejeme dvěma jubilantům
Jaroslava Macková

22

Kraslice rozezpívané sbormistry
Jaroslava Macková

Sborové festivaly

23

Postřehy z 30. ročníku Hudebního festivalu středních pedagogických škol a
-cs-

24

Pardubický triumf dačického Kvítku
Jiří Kolář

26

Bohemia cantat patnáctiletá
Vladislav Souček

28

Jubilejní ročník FSU Jihlava
Jiří Fuchs

29

Zpívající fontána
Marie Čančíková

30

Harantovské slavnosti poosmé
Jiří Fuchs

31

Deset let festivalu Alta Pusteria

32

Moravská Třebová pomíhala dětem
Denis Jerie

32

V Osenicích ve Foerstrových tradicích
Bohumír Procházka

32

Proč se nám nikdy nechce domů
Tomáš Červenka, Jan Strýček

Duchovní hudba

33

Requiem
Michal Tejček a R. M.

Seriál

36

Sborový zpěv v Čechách a na Moravě 7
Stanislav Pecháček

Vybrali jsme pro vás

38

Jan Málek - Přehled sborové tvorby pro děti
Naďa Hrachovcová

41

Přednesové a výrazové prostředky (nejen) sborového zpěvu
Jaroslav Cyrus

Napsali nám

43

Napsali nám
Deset japonských korálnků - Z Valašska na slovinskou Istrii - Bohemiachor 2007! - Kühňata poprvé v Koreji - Duha nad městem Opavou -A zpíváme dál

Z koncertního života

46

Pedagogickému mládí je již 40 let
František Zumr

46

Zpívající gentlemani v Olomouci
Milan Kotouček

47

Sborová premiéra v Sušici
Jiří Kolář, Sušice

48

Klášterní koncert na Sázavě
Jiří Janoušek

Informatorium

50

Pocta tvůrcům 2008/09

51

Noty jsou chráněny právem autorským
Francois Harquel

52

Střípky z archivu Unie
Hana Bezděková

53

Leská u Třebívlic přivítala sbormistry
Luboš Hána

54

Choral Public Domain Library
-cs-

54

Co nového ve skladatelských dílnách
-cs-


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.