Archiv: CANTUS č. 76

CANTUS 1/2008
vyšlo: březen 2008
formát: B5
počet stran: 56


Předzpěv

3

Legenda o vzniku hudby
Framz X. Eder

Osobnosti a soubory

5

Dal bych si dva roky prázdnin
rozhovor s Lukášem Vasilkem
Leona Saláková

7

FKPS a jubilea roku 2008
Kateřina Kocourková

8

Raichlovské reminiscence
Bohuslav Vítek

10

Pravda o Bedřichu Smetanovi
Antonín Džbánek

12

Ohlédnutí za legendou českého sborového zpěvu
Michal Nedělka

13

Založení pěveckého sboru SUK v Pardubicích
Danuše Tláskalová

14

Do jubilejní sté sezóny
PSPU
František Zumr

14

Inaugurace Akademického pěveckého sboru VŠB-TUO
Vojtěch Roupa

15

Ve VUSu se lampasy nenosí
Jakub Zicha

Česká sborová tvorba

16

Petr Eben - 5. díl
Stanislav Pecháček

Dětským sborům

19

Čeho se nadíti v Montreux
Tomáš Motýl

21

A jak se daří dětem?
Kurt Bikkenbergs

Sborové festivaly

23

Ruské sbory kralovaly
Jiří Kolář

24

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby
Jiří Kolář

26

Canti veris Praha 2008
Zdeněk Vimr

27

Královéhradecké slavnosti 2008
Dana Ludvíčková

28

Šumavský festival po dvanácté
Vít Aschenbrenner

29

Bohemia cantat 2008
Libor Sládek

30

Ženská srdce 2008
Stanislava Šnajdrová

31

Tibi laus 2008
Hana Kultová

Duchovní hudba

32

Victimae paschali laudes
Michal Tejček a Jan Zástěra

Seriál

35

Vznik PSMU
Sborový zpěv v Čechách a na Moravě 9
Evžen Valový

Vybrali jsme pro vás

38

Půlstoletí s dětskými pěveckými sbory
Judita Kučerová

Napsali nám

41


Vítězný pohár smaragdového ostrova - Blahopřání Cantusu Morkovice - Jak jsme zpívali v hospodě v Hrusicích - V Uničově se zpěvu daří - Fons v Rudolfinu - Univerzitní sbor Ateneo na cestách - Zpívající rybky v Katalánsku - Vzpomínka na Jaroslava Křičku - Spolupráce pěveckých těles

Z koncertního života

46

Charmone znamená radost
František Zumr

47

Sbory uctily památku Jana Palacha
Pavel Rynt

Informatorium

49

Správné dýchání pro správný zpěv
Diane Letendre

50

Země zpívá a tančí pro radost
Oldřich Koudelka

52

Střípky z archivu UČPS
Hana Bezděková

54

Pět let na internetu
-cs-

54

Nové tváře Unie českých pěveckých sborů
-cs-


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.