Archiv: CANTUS č. 78

CANTUS 3/2008
vyšlo: říjen 2008
formát: B5
počet stran: 56


Předzpěv

3

Předzpěv
Luděk Zenkl

Osobnosti a soubory

5

Jubilující sbormistr
V. Lejsková

6

Canzonetta dvacetiletá
V. Knotek

8

Josef Hercl
J. Zástěra, M. Nováková

10

Pětasedmdesátiny Tomáše Fialy
O. Šedivý

12

Dívčí akademický sbor v Plzni jubiloval
V. Borůvková

Česká sborová tvorba

12

Václav Dobiáš
S. Pecháček

Dětským sborům

14

Něco z mých zkušeností
Č. Stašek

15

Klub sbormistrů
J. Macková

16

Zpěv ve "správné" poloze?
C. Kettenbach

Sborové festivaly

17

Jubilejní IFAS Pardubice
J. Kolář, T. Kanišáková, Č. Sv

22

5th World Choir Games
V. Novák, I. Ulmannová

24

Festival sborového umění Jihlava
J. Fuchs

26

Slezský Trojok 2008
-phs-, B. Tyrajová

29

Letošní osmička
F. Zumr

31

Mezinárodní festival a soutěž Bohuslava Martinů
V. Novák

32

Tibi laus stále žije
J. Kolář

33

Festival v Gerzat s českou účastí
H. Kultová

34

Hrstka nevšedních potěšení
L. Zenkl

35

Mundus cantat Sopot 2008
M. Poláčková

36

Musica sacra Praga
J. Kolář

36

Podzimní studentské festivaly zvou
-cs-

Duchovní hudba

37

Te Deum laudamus
M. Tejček, J. Zástěra

41

Za Svatováclavskými slavnostmi ve svatováclavském roce
P. Svoboda

Seriál

42

Sborový zpěv v Čechách a na Moravě 11. část
S. Pecháček

Vybrali jsme pro vás

44

J. M. Dobrodinský - umělec a pedagog 2.
O. Šedivý

Napsali nám

46

Napsali nám
Iuventus, gaude! přijat na radnici - Zpívali jsme v San Marinu - Opět ve Štěkni - Na Ateneo se doptáte v Olomouci, ve Finsku, Itálii i Polsku... - Zpěvy jara 2008 - Chorus angelus na Svátcích písní - Pomohli jsme dobré věci - Bosenská kultura v Liberci - 85 let PSSU Most - Spolupráce pokračuje

Z koncertního života

51

Chotěbořský chrámový koncert
V. Šrámková

51

Ještě ohlédnutí za Pražským jarem
J. Macková

52

VUS UK završil jubilejní sezónu
L. Ferkl

53

Smíchovské benefice
F. Zumr

Informatorium

54

Studentské sbory se etablovaly
B. Novotná

54

Budujte s námi sborovou fonotéku

54

Žádost o příspěvek z grantu MŠMT

54

Zprávy o činnosti opět v prosinci

54

Předsunutá uzávěrka zimního čísla


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.