Archiv: CANTUS č. 84

CANTUS 1/2010
vyšlo: květen 2010
formát: B5
počet stran: 64


NOTOVÁ PŘÍLOHA

Florebat olim studium
Emil Hradecký

Osobnosti a soubory

3

Rozhovor s Čestmírem Staškem
Jaroslava Macková

6

Výročí Pavla Křížkovského
Eva Vičarová

9

Výročí dětského pěveckého sboru CARMINA
Ivana Bednářová

11

Cesty Vadima Petrova ke sborové tvorbě
Jan Nowak

13

Banskobystrická Mladosť jubilovala
Miroslava Pastorková Kiseľová

14

Byla psána, aby žila
Miloslav Krejza

15

Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století
Antonín Džbánek

17

Michal Spirit, nový předseda UČPS
-red-

Festivaly

18

Kálikův podzim v Zábřehu
Milan Kotouček

19

IX. Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne
Milan Pazúrik

21

K české účasti na XIX. Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby
Jiří Kolář

23

Opava cantat 2009
Barbora Novotná

24

Jubilejní 10. Pražské Vánoce
Jiří Kolář

25

Podzimní setkání semináře Klubu sbormistrů
Barbora Novotná

26

Tvořivé a inovující pohledy na komponování vokální hudby
Jan Coeck, překl. Alexandr Gab

27

Universitas cantat Poznaň 2009
Martina Spiritová

29

Z festivalového kalendáře

Sborová tvorba

30

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
1. část
Stanislav Pecháček

33

Vzpomínka na Jana Nováka v roce mezi dvěma výročími
2009: 25 let od smrti, 2011: 90 let od narození
Magdalena Saláková

Duchovní hudba

36

Církevní tvorba J. B. Foerstra z pohledu sbormistra
Tomáš Židek

38

MISERERE
zhudebnění
Tomáš Židek

Sborový zpěv v Čechách a na Moravě

42

Sborové hnutí v letech 1938-1939
E. Valový, S. Pecháček

Dětským sborům

46

20. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Miloslava Fousková

47

Porta musicae
Miloslava Fousková

48

Chlapecký sbor jako začátek cesty kluků ke zpěvu
Jaroslav Ehrenberger

Recenze

49

Vánoční koncert Kühnova dětského sboru
František Zumr

50

Rolničky, rolničky...
František Zumr

51

Vánoce, Vánoce...
Sylva Dobečková

51

Báječné zakončení vánočních svátků
Václav Krejčí

52

Obrácený pohled
Eva Brandejsová

52

Přehled koncertních akcí

Napsali nám

55

Kühnův smíšený sbor oslavil 50 let
Jan Pirner

56

"Jak bylo ve státech?" ptají se teď členů sboru Ateneo UP
Michal Poláček

57

"Rybovka" a Snové koledy v Praze
Jaroslav Vávra

57

Odvážnému štěstí přeje
Sylva Dobečková

57

Skřivánek letěl do Japonska
Miloslav Buček

59

Jitro koncertovalo ve Francii
Aneta Vašatová

59

Ostrava slavila Mezinárodní den sborového zpěvu
Jan Mlčoch

Informatorium

60

Za Jaroslavem Cyrusem
Jaroslava Macková

61

III. Letní sborová dílna 2010 v Lomnici

61

Stabat Mater v kostele sv. Václava v Opavě
Markéta Wiesnerová

62

Střípky z notového archivu UČPS
Martin Červenka

64

Klub sbormistrů
Miloslava Fousková

64

Základy dirigování pěveckého sboru
Čestmír Stašek


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.