Archiv: CANTUS č. 87

CANTUS 4/2010
vyšlo: prosinec 2010
formát: B5
počet stran: 64


NOTOVÁ PŘÍLOHA

Vyšla hvězda jasná
Jiří Teml

Úvodník

2

Úvodník
Ivan Ruml

Osobnosti a soubory

3

Rozhovor se Silvií Pálkovou
Karel Kašák

6

Odešla velká osobnost PhDr. Jaroslav Dostalík
Judita Kučerová, Marie Řídká

8

Cena Bedřicha Smetanypro Josefa Říhu
Ivana Ašenbrenerová

10

Plzeňský dětský sbor slaví třicátiny
Jaroslav Fiala

12

Pěvecké sdružení Martinů Třinec oslavilo 55 let činnosti 
Václav Štývar

13

Rozhovor s Thierrym Françoisem
Ludmila Nová

16

Národní sbormistrovská soutěž
Jana Secká

Festivaly

17

Festivalový víkend mužských sborů v Ostravě
Milan Kotouček

19

V Jirkově se opět „písňovařilo“ 
Jiří Holubec

21

Moravské děti uspěly na světové olympiádě sborů v Číně
Jana Slovenčíková

22

Bohemia cantat Liberec 2010
Václav Fejt

24

21. ročník IFAS Pardubice
Jiří Kolář

25

Zazpívaj, slavíčku ve Zlíně
Jan Nowak

29

Mimořádné sborové výkony na 24. PRAGA CANTAT 
Jiří Kolář

31

OPAVA CANTAT 2010
Miloslava Fousková

Sborová tvorba

32

Kantáty Antonína Rejchy
Stanislav Pecháček

Duchovní hudba

35

MAGNIFICAT zhudebnění 
Michal Tejček, Jan Zástěra

Hlasová výchova ve sboru

39

Prevence hlasové únavy sbormistra
Alena Tichá

Dětským sborům

43

Orffův Schulwerk v přípravných odděleních dětských sborů
Jitka Kopřivová

Z koncertního života

47

PORTA MUSICAE 2010
Miloslava Fousková

49

Potlesk pro Zdenu Součkovou
Lucie Harasim Berná

50

Setkání absolventů oboru sbormistrovství PedF UK 
Ludmila Vacková

52

Pěvecká oslava Dne studentstva
Lumír Pivovarský

54

Německé Requiemv podání VUS UK Praha
Jaroslav Šimůnek

55

Přehled sborových akcí
Miloslav Samek, Jiří Popelka

Napsali nám

59

Pěvecké sdružení Kopřivnice na cestách
Sylva Dobečková

60

Cantus Choralis Slovaca 2010
Jan Vičar

61

Rok se s ro(c)kem sešel
Květuše Martínková

62

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity laureátem festivalu IFAS 2010
Klára Roztočilová

63

Mezinárodní úspěch Jitřenky na Grand Prix Pattaya v Thajsku
Jaroslav Kubeček

Informatorium

64

MUNDUS CANTAT SOPOTY 2011
Joanna Stankowská

64

46. mezinárodní dny sborového zpěvu Barcelona


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.