Archiv: CANTUS č. 89

CANTUS 2/2011
vyšlo: červen 2011
formát: B5
počet stran: 60


NOTOVÁ PŘÍLOHA

MISSA POPULI - Kyrie
Martin Červenka

Úvodník

2

Úvodník
Tomáš Hejzlar

Osobnosti a soubory

3

Jubilant Miroslav Košler 
Michal Spirit

6

Capella Moraviae završila druhou dekádu existence
Karol Frydrych

8

Sborové studio Permoník z Karviné 45leté
Daniela Zuková

9

Jiří Štrunc jubilantem
Jaroslava Macková

10

Doteky sborového umění interview s Evženem Zámečníkem
Karol Frydrych

12

Pěvecké sbory - živé dílo tvůrčího sbormistra
Květuše Lepilová

13

Životní jubileum Miloslava Bučka 
Zdeňka Vrbová

14

Musica Oecomica Pragensis VŠE k 10. výročí založení 
Michal Spirit

15

Docent Stanislav Pecháček šedesátiletý
Michal Spirit

16

Skladatelsko-sbormistrovský dialog 
Eduard Douša

21

Úspěchy dvacetiletí Umělecké školy Pavla Křížkovského
Květuše Lepilová

22

Ivan Zelenka
Hana Raifová

Festivaly

23

young2011prague
Jiří Kolář

26

Slovakia cantat 2011
Jiří Kolář

28

Ukrajinské vrcholy VI. Mozartovy Prahy
Jiří Kolář

30

Chorea academica mezinárodně
Ivana Ašenbrenerová

Sborová tvorba

31

František Xaver Richter(1709 – 1789) 
Stanislav Pecháček

Duchovní hudba

34

Úvahy o estetice chrámové hudby
Jan Zástěra

Hlasová výchova ve sboru

36

Možnosti cíleného využití vokálů a konsonantů 2. část 
Alena Tichá

Z graduačních prací studentů

38

Bambini di Praga
Lukáš Jindřich

Dětským sborům

41

XXI. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů
Miloslava Fousková

42

Ohlédnutí za „Zahradou“ 
Marek Valášek

42

Zvoneček oslaví 15. výročí
Lucie Nováková

43

Sbormistrovské setkání v Opavě
Klára Roztočilová

45

Zlatá lyra v Šumperku
Jaroslava Macková

Recenze

46

Bohuslav Martinů anglicky
David Kozel

47

Zdeněk Lukáš, hudební skladatel 
Jiří Holubec

48

Janáčkův Otčenáš 
Ivana Ašenbrenerová

49

Celý Třinec zpívá
Václav Štývar

Z koncertního života

50

Návrat Jana Nováka
Miloslav Buček

50

Májový koncert ŽPS Duha
Lenka Russová

51

Společný „Jarní“ upekli v Koreji 
Karel Kašák

52

Významná hudební událost v Opavě
Markéta Wiesnerová

53

Škoda ťa, synečku
Karel Kašák

54

Přehled sborových akcí únor – duben

Napsali nám

56

Máme zlato! 
Jana Teterová

56

Dostalíkovo sborové jaro
Jitka Čudlá

57

Symbióza sbor – sbormistryně
Květuše Lepilová

Informatorium

58

Pozdrav hudebnímu Brnu
Květuše Lepilová

58

Letní týdenní setkání Klubu sbormistrů

59

Ze zahraničního festivalového kalendáře


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.