Archiv: CANTUS č. 92

CANTUS 1/2012
vyšlo: březen 2012
formát: B5
počet stran: 64


NOTOVÁ PŘÍLOHA

Hlas domova
Antonín Tučapský

Úvodník

3

Úvodník
Věra Lejsková

Osobnosti a soubory

4

Michal Hájek
Filip Hořínek

7

50 let sbormistrem jednoho pěveckého sboru
Jaroslav Chloupek

8

50 let olomouckého Komorního pěveckého spolku Dvořák
Alena Burešová

9

Pocta tvůrcům posedmé
Jiří Teml

10

Blahopřání do Sušice
Jaroslava Macková

11

Pěvecké sdružení pražských učitelek jubilující
Hana Reifová

11

Významné výročí sbormistra PSSU Most
Pavel Prágl

12

Sbor Smetana slavil devadesátiny koncertem 
Eva Brandejsová

Festivaly

13

Plzeňské notování potěšilo již potřetí 
Zdeněk Vimr

14

Festival EuroChoir poprvé v České republice 
Zdeněk Kadlas

16

Bohemia Cantat - Malé ohlédnutí aneb Slavíme kulatiny!
Libor Sládek

18

Pražské Vánoce 2011
Jiří Kolář

20

XXI. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou P. Ebena
Jiří Kolář

22

15. přehlídka sborů v Kopřivnici
Sylva Dobečková

Sborová tvorba

23

Jan Václav (Hugo) Voříšek
Stanislav Pecháček

26

Provozování duchovních skladeb
Jiří Kolář a Ivana Štíbrová

28

Koncert duchovní hudby v Šaraticích
Zdeněk Sedlák

Hlasová výchova ve sboru

29

Vliv pěvecké techniky na čistotu intonace (3. část) 
Alena Tichá

Z graduačních prací studentů

32

Sborová tvorba Jana Bůžka 
Tereza Mlsnová

Dětským sborům

35

Dětský pěvecký sbor Svítání oslavil 15 let své existence 
Petra Švehlová

36

Skladatel, interpret, posluchač 
Josef Říha

37

Trojnásobný hattrick pro CARMINU
Ivana Bednářová

38

Vánoční koncert Ostravského dětského sboru 
Pavel Režný

Střípky z notového archivu UČPS

39

Tři studentské zpěvy 
Zdeněk Vimr

Recenze

42

Základní problémy sborové interpretace
Zdeněk Vimr

43

Koncertní sál Pražské konzervatoře
Jiří Kolář

44

Mužský čtyřzpěv v pražském sále Martinů
Jiří Kolář

46

Čas radosti, veselosti Zdeňka Pololáníka 
Karol Frydrych

47

Mátlův akademický sbor a „Zpěvy Vysočiny“ B. Martinů
Květuše Lepilová

48

Proč chodím ráda na koncerty PSPUk
František Zumr

Z koncertního života

49

Koncert k životnímu jubileu sbormistra Zdeňka Vimra
Marie Nováková

50

Hradecké Jitro s Václavem Hudečkem
Jan Kyselák

51

Přehled sborových akcí listopad 2011 – leden 2012
Miloslav Samek a Jiří Popelka

53

Vánoční koledování Pěveckého sdružení Martinů
Lenka Garbulinská

54

Vzpomínka na Vánoce 2011
Sylva Dobečková

55

Mozartovo Requiem v Euroregionu Nisa
Lukáš Trykar

Napsali nám

57

Hradecký Český chlapecký sbor v Kanadě
Martin Sedláček

58

Jak Slezan zpíval Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby
Eva Kopečková

58

Sbor Gybon koncertoval v předvánočním Německu a Francii
Kateřina Ciborová

59

Vzpomínky tříkrálové
Alena Kubínková

59

Vánoční koncert Severáčku
Silvie Pálková

60

Vánoce 2011 s Rybovou mší
Jan Matys

61

Svitavský IUVENTUS přivezl z Jižní Koreje bronz
Přemysl Dvořák

61

Začátek adventu v Praze
Sylva Dobečková

62

Hradecké Jitro ve vánoční Francii
Barbora Čiperová

Informatorium

63

Z festivalového kalendáře 2012

63

Z dění orgánů UČPS


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.