Archiv: CANTUS č. 94

CANTUS 3/2012
vyšlo: září 2012
formát: B5
počet stran: 72


NOTOVÁ PŘÍLOHA

Dvojice témat ze "Slovníčku kontrapunktu"
Ilja Hurník

Úvodník

2

Úvodník
Tomáš Motýl

Osobnosti a soubory

3

Šumperští Motýli slaví 50
Vítězslav Hergesel

4

Jakub Klecker – dirigent a sbormistr
Věra Lejsková

6

Vadim Petrov a jeho vztah ke sborové tvorbě
Josef Miklas

7

Když zpívá kos s kosicí deset let
Zuzana Fruniová

8

I po šedesátce zpívá Ondráš s radostí dál
Jitka Buchlovská

Festivaly

10

Foerstrovy Osenice 2012
Miloslav Samek, František Zumr

11

Píseňfest 2012
Marta Kubínková

12

55. Festival sborového umění Jihlava 2012
Jiří Kolář

17

Zvoneček přivezl dvě zlaté medaile ze Světových her v USA
Lucie Nováková

18

Jubilejní X. ročník FAPS
Jiří Laburda

19

22. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS 2012
Jiří Kolář

22

9. sborové slavnosti Hradec Králové
Pavel Režný

24

EuroChoir 2012 úspěšný! 
Zdeněk Kadlas

25

Závěrečný festivalový koncert v Praze
Jiří Kolář

Sborová tvorba

27

Jan Zach (1699 nebo 1713–1773) 
Stanislav Pecháček

Duchovní hudba

30

Noc kostelů v Hněvotíně opět s mužským sborem Nešvera
Milan Kotouček, P. E. Krumpolc

Z graduačních prací studentů

31

Kühnův dětský sbor 
Zuzana Scheinostová

Dětským sborům

34

XXII. Celostátní přehlídka školních dětských sborů Uničov
Tomáš Motýl

36

Boni pueri na turné po Rusku a Ukrajině
Hana Musílková

37

Setkání dětských pěveckých sborů v Jindřichově Hradci
Jitka Čudlá

38

Severáček na turné po Francii
Kruh přátel Severáčku

39

Rubínek společně u moře 
Gabriela Dvořáková

40

Sbormistryně Ludmila Piknerová a znojemská Carmina Clara
Květuše Lepilová

41

Za sedmero horami
Lída Karasová

42

Jarní a letní seminář Klubu sbormistrů 
Jan Pirner, Daniela Zuková

Střípky z notového archivu UČPS

44

Ze sborové tvorby Miroslava Raichla
Zdeněk Vimr

Recenze

46

Jan Vičar - Mužské sbory (2006 – 2011) 
Jiří Kolář

47

Osmá „Pocta tvůrcům“ spojená i s „Poctou sbormistrům“ 
Jiří Kolář

51

Úspěšná žeň pražských „sborových škol“ 
Jiří Kolář

55

Jubilejní X. ročník festivalu duchovní hudby TIBI LAUS 2012 
Jiří Kolář

57

Česká sborová tvorba II (baroko a klasicismus) 
Jiří Bezděk

58

Proto je s lidmi hudba
Jiří Kolář

Z koncertního života

60

Na programu Salieri 
Olga Kittnarová

60

Jarní koncert PS Život 90 
Jan Matys

61

Komorní sbor Duha ke Dni matek
Pavel Režný

61

Česká premiéra mše Light Mass Vytautase Miškinise v Ostravě
Eva Burianová

62

Canticorum z Plzně hostem 19. Moravskokrumlovského setkání pěveckých sborů
Petra Stanková

63

Přehled sborových akcí květen - červenec 2012
Miloslav Samek a Jiří Popelka

63

Koncert k 20tiletému výročí Charity v Novém Hrozenkově
Karin Slunečková

65

Jarní koncert plzeňského pěveckého sboru Canticorum
Petra Stanková

65

Sbor SUDOP vystoupil s Tomášem Čechalem
Jan Matys

Napsali nám

68

Pěvecký sbor GYBON koncertoval v Dalmácii
Jaromír Schejbal

68

Festivia Chorus a Lumír Brno koncertovaly v Moravském krasu
Josef Čudlý

69

Prolog festivalu Foersterovy Osenice 2012
Jan Matys

Informatorium

70

Gufo – nové dvojalbum litomyšlských KOSáků
Lenka Lipenská

71

Odešel Milan Uherek
Silvie Pálková

72

Mezinárodní festival ke stému výročí založení PSPU Praha

72

Festival pravoslavné hudby „Archaion Kallos 2012“ 

72

Výzva pro bývalé členy Severáčku! 


CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory MK ČR, Nadace Fr. A. Urbánka, Nadace B. Martinů a Nadace Český hudební fond.